Ejerskifte eller navneændring

 

 

 

Ifølge vedtægterne skal medlemmerne (parcelejerne) altid give besked til kassereren ved ejerskifte eller ved navneændringer.

 

Hvis ejeren eller ejerne ikke bor på parcellen, skal kassereren også have besked ved en evt. adresseændring.

 

 

Send besked til Kassereren!

 

 

 

 

Uddrag af vedtægterne:

§ 6

Kassereren vedligeholder en adresseliste over medlemmerne (parcelejerne). Det er medlemmernes pligt at holde kassereren underrettet om deres navn og adresse. Ved ejerskifte skal den nye ejer anmelde sit navn og adresse til kassereren senest 14 dage efter ejerskiftet.